Gemeentevergadering

Op DV donderdag 30 maart 2023 is er een gemeentevergadering gepland.

Agenda gemeenteavond

Welkom
Opening
Schriftlezing en korte meditatie
Gebed
Zingen Psalm 84:1
Begroting / Jaarrekening
Mededing Beroepingscommissie
Kerkenraad op sterkte
Mededeling vanuit de kerkenraad

Pauze

In de pauze is er gelegenheid om uw vragen op papier te zetten zodat we die in de rondvraag kunnen beantwoorden.

Na de pauze zal Jaap Verbruggen ons vertellen over de stichting Godanaw-Holland het ouderenproject in Ethiopië.

Rondvraag

Gebed

Slotlied: Blijf bij mij Heer want d’avond is nabij.