Diaconie

Diaconaat staat voor "dienst aan de naaste". Deze "dienst aan" is heel breed, van de eigen gemeente tot aan de hele wereld. De diaconie probeert een stukje oplossing te geven aan de noden van mensen. Dit gebeurt vooral in financiële vorm; er wordt geld gegeven aan personen en aan instanties die met geld anderen steunen.

 

“Vrienden, God wil dat jullie als vrije mensen leven. Maar gebruik die vrijheid niet om toe te geven aan slechte verlangens. Gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen.”           

(Galaten 5 : 13)

 

 Taken van de diaconie:

 • Volgens rooster in de eredien­sten ambte­lijk tegen­woordig zijn en verder bij alle dien­sten met een bijzon­der karakter.
 • Organisatie en begeleiding viering Heilig Avondmaal.
 • Het inzamelen en uitdelen van de collectes.
 • Het signaleren van de sociale en/of maatschappelijke noden en de moge­lijkheden onderzoeken om hulp in te roepen c.q. hulp te verle­nen.
 • Het wekelijks bezorgen of laten bezorgen van de (kerk)bloemen als een groet van de gemeente;
 • Het bezoeken van de 75+ gemeenteleden en mensen met een beperking  vanwege hun verjaardag.
 • Beheer­ van de diaconale middelen.
 • Mogelijkheden scheppen voor zieken, mensen met een bepreking en ouderen dat ook zij aan de erediensten kunnen deelnemen;
 • Contact onderhouden met de Zending- en Evanglisatie Commissie en de kerkenraad.
 • Verzorgen van de Paasmaaltijd voor ouderen.
 • In samenwerking met de ZEC
  • Het verzorgen van de pinksterplantjes.
   Deze worden met pinksteren uitgedeeld om uit te kunnen delen aan mensen ter bemoediging en/of groet.
  • Paasgroetenactie.
   Kaarten die verstuurd kunnen worden aan gedetineerden in binnen en buitenland.