Geschiedenis

De Hervormde gemeente Rehoboth te Sint Maartensdijk, een hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Sinds 1 januari 1995 is Sint Maartensdijk één van de negen kernen van de gemeente Tholen. De kern Sint-Maartensdijk heeft kerkelijke grenzen. Voor  degenen die daar buiten wonen en tot de gemeente willen behoren is een voorkeurregeling van toepassing.

De leden van onze gemeente komen uit alle kernen van de gemeente Tholen, waarvan het merendeel (ongeveer 55%) woonachtig is te Sint-Maartensdijk.
De Hervormde gemeente Rehoboth maakt deel uit van de hervormde classis Zierikzee waartoe Schouwen-Duiveland, het eiland Tholen en Sint-Philipsland behoren.

De Hervormde gemeente Rehoboth is te rekenen tot de confessionele stroming binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Van essentieel belang is dat de Bijbel als Woord van De Here gezag heeft over ons leven in de gemeente van de Here. De belijdenisgeschriften zijn richtinggevend. In onze gemeente worden de ambten van ouderlingen en diakenen vervuld door mannen én vrouwen.
Overeenkomstig Colossenzen 3:16 wordt de Here de lof gezongen met psalmen, gezangen en geestelijke liederen.
Zonder tekort te doen aan andere leeftijdscategorieën, wordt aandacht geschonken aan de jeugd in de kerkdiensten.

Het onstaan, de vormgeving en de ontplooiing van de Hervormde gemeente Rehoboth in vogelvlucht...

Ontstaan
(ca.1900 -1932
)
Het ontstaan van de eerste Hervormde Confessionele gedachten en gevoelens tekenen zich af omstreeks het jaar 1900. In die dagen staat er namelijk een predikant in de grote of Sint Maartenskerk, die, in tegenstelling tot de aldaar gevestigde "richting", confessioneel gericht bleek te zijn. Velen uit de gemeente bleken zich aangesproken te  voelen door de confessionele prediking. Het ontkiemde zaadje blijft, zij het sluimerend, in leven.

Vormgeving (1933-1965)
De eerste bijdrage tot vormgeving is het Rehobothgebouwtje in de tuin van de "Maartenskerk". Dit gebouwtje, aanvankelijk bedoeld om hierin o.a. zondagschool te houden, gaat later mede dienst doen voor het houden van kerkdiensten met een confessioneel predikant als voorganger. Na 30 jaar erfpacht worden er plannen gemaakt voor een eigen kerkgebouw aan de Westvest, welke in 1965 in gebruik werd genomen.

Ontplooiing (1966-1995)
In februari 1966 besluit de Synode tot de vorming van een "Buitengewone Wijkgemeente in Wording" te Sint-Maartensdijk. In 1969 wordt de pastorie aan de M.A. de Ruijterstraat in gebruik genomen, in 1982 het kerkorgel. In 1978 is door een besluit van de Synode de gemeente niet meer langer "Buitengewoon" maar een erkende Hervormde deelgemeenteOp 3 december 1992 wordt het geheel gerenoveerde en uitgebreide gebouw in gebruik genomen.

Heden

De gemeente "Rehoboth" heeft zich, door Gods hand geleid en Zijn bescherming,  mogen ontplooien tot een hervormde gemeenschap die door haar confessionele prediking en catechese voor deze regio in grote behoefte voorziet. De leden komen dan ook uit alle kernen van Tholen. Eenmaal begonnen als een lichte rimpeling op het gladde oppervlak van de Thoolse kerkelijke vijver, is zij geleidelijk aan uitgegroeid tot een golfbeweging die de gehele gemeente Tholen beroert.

***
Een uitgebreider en gedetailleerd overzicht van het ontstaan, vormgeving en ontplooiing van de Hervormde gemeente "Rehoboth" te Sint Maartensdijk is beschreven in het boek "Van rimpeling tot golfbeweging"  door D.L. Koppenhol, uitgegeven in 1996 door Dieleman b.v. te Tholen.
***

Lijst van predikanten

01-09-1968 tot 28-09-1975: Ds. K.M. Vogel
 (in combinatie met “Immanuel” te Tholen)

05-03-1978 tot 30-05-1982: Ds. J.J. Roodsant
 (in combinatie met “Immanuel” te Tholen)

09-12-1984 tot 1-01-1989: Ds. W.M. Rikin 
(in combinatie met “Immanuel” te Tholen)

26-05-1991 tot 01-05-2006: Ds. J. de Goei

30-03-2008 tot 30-05-2011: Ds. J. Reehorst

18-11-2012 tot april 2020: Ds. J.W. Meeuwissen