Jeugd

Jeugddiensten zijn...

●    samenkomsten tot lof en eer van God op een manier die jongeren aanspreekt

●    leuk om mee te maken omdat men spreekt in een taal die je begrijpt

●   jongeren van je eigen leeftijd ontmoeten die geloven in God

●    jongeren die (nog) niet geloven in God meenemen en laten zien wat geloven is

●    samen zoeken naar antwoorden uit de Bijbel voor je dagelijks leven

●    opwekkingsliederen zingen met een band, luisteren naar een jongerenkoor

●    samen nadenken over een thema waar je meer van zou willen weten

●    je aanmelden en meedenken en een jeugddienst mee helpen organiseren

●    te mooi om niet te komen en je vrienden niet uit te nodigen

 

Wanneer je niet goed weet wat het christelijke geloof is, zijn jeugddiensten prima geschikt om dit te leren kennen.

 

Ook wanneer je vrienden of vriendinnen hebt die (nog) niet geloven is dit een mooie manier om hen met het geloof nader kennis te laten maken. Neem ook eens iemand mee die niet naar de kerk gaat en laat hem/haar beleven waarom jij het belangrijk vind om te geloven en de kerkdiensten te bezoeken.