Zending en evangelisatie

Waarom een ZEC?
God heeft aan alle gelovigen een opdracht meegegeven: MatteĆ¼s 28 :19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
Wat is zending?
De werkzaamheden van zendelingen en kerken onder niet-christenen
Wat is evangelisatie?
Werkzaamheid vanuit de protestantse kerken en gemeenten tot verbreiding van het evangelie onder gelovigen of andersdenkenden in eigen land
Wat doen we?(o.a.)
We collecteren voor goede doelen(zending)
We organiseren zendings- evangelisatiediensten

De doelen die wij steunen zijn o.a.:
o Camping Evangelisatie commissie Dabar.
o Open Doors
o Compassion
Dabar en Open Doors zijn doelen die wij regelmatig steunen, maar Compassion is een nieuw doel voor ons en wij willen hieronder wat uitleg over geven.


Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Jezus naam.
Compassion Nederland wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, hen vrij te maken van geestelijke, fysieke, economische en sociale armoede en hen de mogelijkheid te geven om als verantwoordelijke christenen volwassen te worden. 
Het werk van Compassion begon in Korea in 1952. Sinds die tijd heeft Compassion twee miljoen kinderen gesponsord in 26 landen over de hele wereld door sponsors uit 11 landen. www.compassion.nl

We steunen ook;
- het DABAR-werk op de camping in Stavenisse zie ook: dabarwerk.nl
Open Doors . Deze organisatie steunt christenen die wonen in landen waar zij vanwege hun geloof worden vervolgd of verdrukt.
Dat houdt onder meer in het brengen van bijbels en bijbelse lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn, het geven van bijbelse training in landen waar dat heel moeilijk of verboden is, en zij verlenen sociale hulp (b.v. slachtoffers van vervolging). 
Zie ook: www.opendoors.nl

Wat kunt u doen?

  • - Voorbede voor de gemeente, ZEC, zendingsdoelen
  • - Meehelpen folders en tijdschriften uitdelen
  • - Giften in de zendingsster op de balie van de kerk of via bankrekening van de ZEC
  • - Lid worden van de ZEC