Weer naar de kerk!

We zijn blij u te kunnen melden dat overheid weer meer ruimte geeft in de corona maatregelen. We kunnen weer beperkt samenkomen in de eredienst en deze is daarnaast te bekijken en te beluisteren via internet en de kerktelefoon.

Om de dienst bij te kunnen wonen kunt zich aanmelden via het emailadres aanmelden@hervormdegemeenterehoboth.nl of via telefoon (zie hiervoor de “10 aandachtspunten in bijzondere tijden”).

De eredienst zoals die in onze kerk wordt gehouden voldoet aan de verscherpte maatregelen die de overheid recentelijk heeft meegedeeld. Iedereen draagt een mondkapje bij het lopen door de ruimtes van de kerk. Verder de hygiëne voorzorgregels van 1,5 meter, desinfecteren etc., die iedereen al in de eerdere maanden had aangeleerd.